Προσλήψεις 6 υδρονομέων στο Δ. Κισσάμου

Ο δήμος Κισσάμου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 17/4/2018 έως την Τρίτη 24/4/2018 στο ∆ηµαρχείο Κισσάµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ