Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Θεσσαλονίκης

O δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων (ΠΕ Νομικός, ΠΕ Μεταφραστής, ΔΕ Επιμελητής διαμερισμάτων) έως 31/12/2108.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον ο δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΕ/ΤΕ), Οικονομολόγου (ΠΕ) έως 31/12/2108.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ