Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Καλαμπάκας

O δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης υπό µορφή αντιτίµου, συνολικά 5 ατόµων (ΠΕ Διοικητικού) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ