Προσλήψεις 40 υδρονομέων στο Δ. Θάσου

O δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ