προσλήψεις-4-γυμναστών-στο-δ-βύρωνα-406384
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 02.01.2018 | 15:50

Προσλήψεις 4 Γυμναστών στο Δ. Βύρωνα

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων, Π.Ε. Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη

των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων <<Άθλησης για Όλους 2017-2018>> με

τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών-(32 εβδομάδων) και όχι πέραν τις 31/07/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ