Προσλήψεις 4 γεωπόνων στην ΠΕ Αργολίδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ανακοινώνει πρόσληψη 4 γεωπόνων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς έως 30-11-2018.

ΠΡΟΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ