Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Λήμνου

O δήμος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 4 ατόμων, χρονικής διάρκειας 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ