Προσλήψεις 4 ατόμων στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τριφυλίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα 2 μηνών.

Ειδικότητες: Τεχνιτών Υδραυλικών, Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού, Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου – Τσάπας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ