Προσλήψεις 4 ατόμων στη ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δυο  μηνών, συνολικά 4 ατόμων, ενός Χειριστή Μηχανήματος Έργου (JCB) κλάδου Δ.Ε., ενός Υδραυλικού κλάδου Δ.Ε. και δυο Εργατών Γενικών Καθηκόντων κλάδου Υ.Ε, για την κάλυψη κατεπειγουσών η πρόσκαιρων αναγκών της δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ