Προσλήψεις 3 υδρονομέων στο Δ. Νότιας Κυνουρίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (υδρονομέων) στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ