προσλήψεις-3-ατόμων-στο-δ-λάρισας-362837
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 04.01.2018 | 10:45

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Λάρισας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, 3 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018.

 Ένας (1) Επόπτης Στέγασης

 Δύο (2) Διερμηνείς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ