προσλήψεις-2-ατόμων-στην-περ-δνση-εκπαί-380048
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 03.01.2018 | 12:41

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Περ. Δνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότητες:

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Συνοδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ