Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 15 «Επίβλεψη από Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας» της πράξης «Δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ Φάση)», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 3 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ