Προσλήψεις 18 ατόμων στο δήμο Νέας Ιωνίας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας ενέκρινε την πρόσληψη για τη περίοδο 2018-2019, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοχτώ (18) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ