Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δυτικής Μάνης

Ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάϊο του έτους 2018, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ