Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου στο Δ. Τοπείρου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Φροντίδα και Αλληλεγγύη (Κ.Π.Φ.Α.)» Δήμου Τοπείρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


Αφήστε μια απάντηση