πρόσληψη-ψυχολόγου-στο-δ-νέας-ιωνίας-0
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 09.01.2018 | 15:03

Πρόσληψη ψυχολόγου στο Δ. Νέας Ιωνίας

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος και πάντως όχι μετά την 31-07-2018 της ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ