πρόσληψη-προσωπικού-ασφαλείας-στο-νο-46124
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 15.11.2019 | 11:07

Πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας στο νοσοκομείο “Η Ελπίς”

Γνωστοποιέιται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ