Πρόσληψη πληροφορικού στο ΕΛΚΕΘΕ

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του άρθρου 93 του Ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν.4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 258 η Α/1.9.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες, για τις ανάγκες του Προγράμματος: ΄΄Παρακράτηση Υπολογιστικού Κέντρου΄΄.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΛΚΕΘΕ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ


Αφήστε μια απάντηση