Πρόσληψη οδηγού σχολικού λεωφορείου στο Δ. Αγίας Παρασκευής

Η Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών συνολικά ενός ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ