Πρόσληψη νηπιαγωγού στο Δ. Λευκάδας

O δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού χρόνου ορισμένου χρόνου, χρονικού διαστήματος 2 μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λευκάδας (Βρεφονηπιακός Σταθμός).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ