Πρόσληψη νηπιαγωγού στο Δ. Φαρκαδόνας

Ο δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη νηπιαγωγού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ