Πρόσληψη ναυαγοσώστη στο Δ. Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  ατόμου, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ