Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

To Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοινώνει την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση ΙΔΟΧ έως 30/11/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΕΘΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ