Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Σιθωνίας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιθωνίας  ανακοινώνει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης καθαρίστριας στη Σχολική μονάδα Γυμνασίου –Λυκείου του Ν.Μαρμαρά για το διδακτικό έτος 2017-2018 και μέχρι το τέλος αυτού στις 30-06-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ