Πρόσληψη Γυμναστή στο Δ. Ζωγράφου

Το ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ