πρόσληψη-γιατρού-στο-δ-ωραιοκάστρου-323841
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 16.01.2018 | 14:42

Πρόσληψη γιατρού στο Δ. Ωραιοκάστρου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο « Εξέταση απόρων και ανασφάλιστων ατόμων και ατόμων ειδικών κατηγοριών. Παροχή Ιατρικής υποστήριξης στα γυμναστήρια του Δήμου».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ένας ειδικότητας Ιατρός Γενικής Ιατρικής για χρονικό διάστημα ενός έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ