Πρόσληψη εργατικού προσωπικού στο Δ. Δεσκάτης

Ο δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για το διάστημα από Ιανουάριο του 2018 έως 31/12/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μέχρι 23-01-2018.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ