Πρόσληψη δημοσιογράφου στην περιφέρεια Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο και η θητεία της περιφερειάρχη.

Η Περιφερειάρχης Αττικής θα κρίνει τον/την κατάλληλο/η και θα καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της Περιφερειάρχη. Για την πρόσληψη δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης της τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) όπως ισχύει. Με τη λήξη της θητείας της Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 Να είναι Έλληνες πολίτες
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές
 Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του
Ν. 3528/2007).
 Να είναι απαραίτητα είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την
καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για τη πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω:
 Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ
 Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
 Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο
 Η γνώση και άλλων γλωσσών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ι) επεξεργασίας κειμένων (ιι) υπολογιστικών φύλλων (ιιι) Υπηρεσιών διαδικτύου.
 Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!