πρόσληψη-διδακτικού-προσωπικού-στον-478910
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 06.09.2022 | 13:38

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στον Έβρο (προκήρυξη)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων Διδυμότειχου, ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, και καλούν αυτούς/-ές που επιθυμούν να διδάξουν για τους διακόσιους πενήντα (250) Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, έτους 2022 για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως δύο(2) μήνες, με δυνατότητα παράταση.

Δείτε την προκήρυξη: