πρόσληψη-αρχιτέκτονα-μηχανικού-στην-0
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 30.01.2018 | 12:43

Πρόσληψη αρχιτέκτονα μηχανικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα: 8 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ