Πρόσληψη αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Πρέβεζας

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του Υποέργου 16 «Επίβλεψη από Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας» της Πράξης «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ Φάση)», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 3 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ