Πρόσληψη 4 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Κοσμητεία της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.122.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 και του άρθρου 80, παρ.6 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν, στη 21η συνεδρίαση της 10-3-2016 αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2015-2016, ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Ναυτασφαλίσεις» προς κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Ναυτασφαλίσεις» (υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξ.)
Μια (1) θέση στα αντικείμενα «Ρύπανση και Ναυτιλία» και «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Ρύπανση και Ναυτιλία» (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου) και «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» (υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξ.)
Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου» προς κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου» (μάθημα επιλογής 8ου εξ.)
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μιας θέσης (1) στα αντικείμενα «Συστήματα Αναμονής κ΄Προσομοίωση» και «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι» προς κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Συστήματα Αναμονής κ΄ Προσομοίωση» (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξ.) και «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι» (υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξ.)
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής (Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιά, γραφείο 319, 3ος όροφος ) το αργότερο μέχρι τις 30-3-2016 και κατά τις ώρες 9.00 – 13.00 , τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση υποψηφιότητας (σε έντυπη μορφή)
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (σε έντυπη μορφή)
Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)
Επιστημονικές εργασίες (σε ηλεκτρονική μορφή)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!