Προσλήψεις τριών ατόμων στο ΕΚΠΑΑ

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) “Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)”, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων (μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και από τους
εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 9 του ν. 4440/2016 “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,…και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 224), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 7 του π.δ/τος 325/2000 (Α΄266) όπως ισχύουν και του άρθρου 8
της με αριθμ. 4466/29.01.2004 ΚΥΑ (Β΄209).

Α. Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται ανά Τμήμα ως ακολούθως:
1. μία (1) θέση για το Τμήμα Ρύπανσης και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος,
2. μία (1)θέση για το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος,
3. μία (1)θέση για το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνων Πόρων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΚΠΑΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!