προσλήψεις-τριών-ατόμων-στο-δήμο-δυτι-406739
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 12:58

Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότητες: ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ