Στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος, η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» αναζητά τεχνικούς (σκηνής, ήχου, φωτισμού και βίντεο) για τους χώρους της Πειραιώς 260 και του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού για την περίοδο από 10.05.2022 έως 31.07.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη «Φόρμα Αίτησης» που ακολουθεί και να την αποστείλουν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ­[email protected]. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τη φόρμα συμπληρωμένη γράφοντας στον τίτλο του μηνύματος τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται (για παράδειγμα “Τεχνικός Ήχου”, “Τεχνικός Σκηνής”, “Τεχνικός Φωτισμού” και “Τεχνικός Βίντεο”) και το πλήρες ονοματεπώνυμό τους. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βιογραφικό σημείωμα μαζί με τη «Φόρμα Αίτησης».

Για τους ενδιαφερόμενους/ες για τις θέσεις των τεχνικών ήχου προαπαιτούμενο προσόν αποτελεί πτυχίο/δίπλωμα Ηχοληψίας ή Μουσικής Παραγωγής από δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τους ενδιαφερόμενους/ες για τις θέσεις των τεχνικών φωτισμού επιθυμητό προσόν αποτελεί πτυχίο/δίπλωμα Ηλεκτρολογίας από δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή αντίστοιχο απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή πιστοποίηση από σχολή ΟΑΕΔ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου.

Για τους ενδιαφερόμενους/ες για τις θέσεις των τεχνικών βίντεο προαπαιτούμενο προσόν είναι η εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη τεχνική μίξη βίντεο, στην εγκατάσταση προβολικών συστημάτων και τη διαχείριση της εικόνας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15.04.2022.

Παρακαλούμε κατεβάστε τη φόρμα τεχνικών σκηνής 

Παρακαλούμε κατεβάστε τη φόρμα τεχνικών ήχου 

Παρακαλούμε κατεβάστε τη φόρμα τεχνικών φωτισμού 

Παρακαλούμε κατεβάστε τη φόρμα τεχνικών βίντεο