προσλήψεις-στο-υπουργείο-αγροτικής-α-529661
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.09.2022 | 14:43

Προσλήψεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (προκήρυξη)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων (Κεντρική Υπηρεσία).

Δείτε την προκήρυξη: