προσλήψεις-μόνιμου-προσωπικού-στα-κε-808914
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 10.02.2023 | 09:54

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ -Ποια ειδικότητα ζητείται & πώς θα γίνουν (ΦΕΚ)

Απόφαση του ΥΠΕΣ, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, προβλέπει την κατανομή τριάντα δύο (32) ατόμων, μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Η προσλήψεις, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, θα γίνουν βάσει του οριστικού πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 3022/2022 και κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 1106/2022/28-11-2022 απόφαση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης της 7Κ/2021 Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 28).

Δείτε αναλυτικά: