προσλήψεις-91-ατόμων-στη-δεη-προκηρύξει-953371
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.09.2023 | 13:23

Προσλήψεις 91 ατόμων στη ΔΕΗ (προκηρύξεις)

Την πρόσληψη 91 συμβασιούχων σε διάφορες περιοχές ανακοινώνει η ΔΕΗ. Πρόκειται για 5 προκηρύξεις που προσφέρουν 8μηνες συμβάσεις.

Αναλυτικά:

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ – Βόρειο Αιγαίο

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.