προσλήψεις-7-συμβασιούχων-στον-δεδδηε-84780
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 15.09.2022 | 13:26

Προσλήψεις 7 συμβασιούχων στον ΔΕΔΔΗΕ

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΔΠΝ Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2022

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα χρήσης Η/Υ

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 16/09/2022 έως 26/09/2022