Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση πέντε -5- θέσεων Ειδικών Συμβούλων και δύο -2- θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών και προς τούτο καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα προγραμμάτων απόδημου ελληνισμού και
διαχείρισης διεθνών σχέσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
2. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου και για
την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων αυτού , καθώς επίσης και σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων, την προστασία
και την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεταναστών, των μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων.
3. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πολιτικού σχεδιασμού και σχεδιασμού
επικοινωνιακής πολιτικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
4. Μία -1- θέση Επιστημονικού Συνεργάτη οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα διοικητικού δικαίου και της
διοικητικής επιστήμης που αφορούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με έμφαση σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και συναφών αντικειμένων.
5. Μία -1- θέση Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού,
υλοποίησης και διαχείρισης τεχνικών έργων και συγκεκριμένα τοπογραφικά, πολεοδομικά, υδραυλικά θέματα και μελέτες, καθώς και σε θέματα ομβρίων υδάτων και δικτύων αποχέτευσης
που αφορούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
6. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων
παραχώρησης και ανάθεσης έργων, συντήρησης υποδομών, καθώς και σε θέματα σύνταξης φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού .
7. Μία -1- θέση Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πολιτισμού, πολιτιστικής διαχείρισης,
καθώς και στην οργάνωση και το συντονισμό καλλιτεχνικών σχημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!