Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 60/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω5ΜΤΩΕΝ-ΠΒΣ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2 μήνες)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Δίπλωμα ή άδεια χειρισμού μηχανήματος.
3. Απολυτήριο γυμνασίου (ΥΕ) ή λυκείου (ΔΕ).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Α.Φ.Μ.
7. Α.Μ.Κ.Α.
8. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κιλελέρ (Δ/νση: Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, τηλ: 2413507223) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δυο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 23-03-2020 έως 24-03-2020.
Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοί που έχουν καταθέσει αιτήσεις κατά τις ημερομηνίες 17-03-2020 και 18-03-2020 δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις καθώς οι προηγούμενες θα είναι σε ισχύει με νέο πρωτόκολλο, εκτός και αν δεν το επιθυμούν οι ίδιοι.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!