Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Εορδαίας

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Εορδαίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών αναγκών του ∆ήµου Εορδαία.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υ̟οβάλουν, µαζί µε τα α̟αιτούµενα α̟ό την ̟αρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδροµικά µε
συστηµένη ε̟ιστολή, στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Εορδαίας, 25ης
Μαρτίου 15, ΤΚ 50200, Πτολεµαΐδα, α̟ευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού Υγιεινής &
Ασφάλειας Εργαζοµένων, υ̟όψη κ. Κ. Πατσίκα και κ. ∆. Σουφερλή (τηλ ε̟ικοινωνίας 24633 50130).
Το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος
µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση των υ̟οψηφίων.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]