Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στην Π. Θεσσαλίας - Aftodioikisi.gr
Τρίτη
23
Νοέμβριος
Back

Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στην Π. Θεσσαλίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά 4 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης,
υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά από την προκήρυξη, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παπάγου 49,
Γιάννουλη-Λάρισα, Τ.Κ. 41500, (απευθύνοντας την στη Γραμματεία και με την επισήμανση:
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΘ).
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441350310 (κα Ρωμανά Ελένη).

2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από
την ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας
https://kkpthessaly.gr.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) για τα
στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικέςκυρώσεις.

4. Η αίτηση επέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για τη λήψη και επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων, που εμπεριέχονται σε αυτή και στα συνημμένα έγγραφα, κατά
τους όρους και για τους σκοπούς της προκήρυξης και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας
των προσωπικών δεδομένων του Κ.Κ.Π.Π.Θεσσαλίας.

5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία που
ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των
προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τωναιτήσεων.

6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων
κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την
προκήρυξηδικαιολογητικά.

7. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

8. Ολόκληρο το έντυπο της προκήρυξης καθώς και της αίτησης συμμετοχής σε αυτή
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας στη διεύθυνση
https://kkpthessaly.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!