προσλήψεις-4-ατόμων-στο-δήμο-βορείων-τζ-364590
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 14:54

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, θα προσλάβει για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των εκτάκτων και κατεπείγουσων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19.

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB), ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Υδραυλικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ