προσλήψεις-4-ατόμων-στην-πε-μεσσηνίας-692602
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 18.06.2021 | 11:58

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΠΕ Μεσσηνίας

Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που εδρεύει στην Κυπαρισσία του Δήμου Τριφυλίας.