Προσλήψεις 34 ατόμων στο Δήμο Σπάρτης - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
7
Δεκέμβριος
Back
ΠΕ Αρκαδίας

Προσλήψεις 34 ατόμων στο Δήμο Σπάρτης

O Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ως εξής:

Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλήσουν σε ηλεκτρονική μορφή,
από την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr), προκειμένου να τα
συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την
υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με «Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του
Κορωνοΐου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α’/30-03-2020) σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020 (ΑΔΑ:
62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
«Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού» , μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο
χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης, ήτοι από Δευτέρα
01-06-2020 έως και Παρασκευή 05-06-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!