προσλήψεις-32-ατόμων-στο-δήμο-πατρέων-387326
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.09.2022 | 09:20

Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δήμο Πατρέων

Η Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και

β) Εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών, αγιογράφων & Ιστορίας της Τέχνης για την παροχή διδακτικού

έργου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιων) με αντίτιμο για το διδακτικό έτος 2022-2023».

Δείτε την προκήρυξη: