Προσλήψεις 3 ατόμων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για δύο έτη

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Υποέργου «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του
Κτηματολογίου», προτίθεται να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου, 2 για Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών και 1 για Ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή τους, που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο τεύχος της πρόσκλησης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: 26 Οκτωβρίου 2020 Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 23 Νοεμβρίου 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktb2020@ktimatologio.gr, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται στο τεύχος της πρόσκλησης που αναρτάται στηνιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στις ενότητες: 1. «Ανακοινώσεις» και 2. «Προκηρύξεις Διαγωνισμών».

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!