Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Θέρμου - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
9
Φεβρουάριος
Back

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Θέρμου

O Δήμος Θέρμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες για κάλυψη αναγκών καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων και για τη μεταφορά των διαφόρων υλικών που απορρέουν από το καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Δήμο Θέρμου Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Πλατεία Οικ. Νικολίτσα Τ.Κ. 300 08, Υπόψη κ. Γλαβά Σωτηρίου εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των πέντε (05) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα :

1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί.
4. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 / 86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο φορέα μέσα στο 12μηνο.
7. Ακριβές αντίγραφά των σχετικών αδειών ( όπου απαιτείται).
8. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου Θέρμου Αιτωλ/νίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!